Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 7, 2017 in Ekonomia |

Norma zapasu materiałowego

Norma zapasu materiałowego (normatyw zapasu), wielkość zapewniająca ciągłość procesu produkcyjnego przy najniższych kosztach zaopatrzenia i zaangażowaniu jak najmniejszej ilości środków obrotowych. Wielkość ta zależy od: 1. właściwości technologicznych materiału; 2. typu, struktury i warunków produkcji; 3. warunków dostaw (obrotu). W n.z.m. można wyodrębnić zapas bieżący, który służy do zaspokojenia potrzeb produkcji w okresie między dwiema kolejnymi dostawami, oraz zapas stały (minimalny, interwencyjny), który zostaje użyty w przypadku przerw w dostawach lub innego naruszenia ich rytmiczności (niepełna ilość dostawy, zła jakość, niekompletność dostawy). Fizyczna n.z.m. stanowi przede wszystkim podstawę kontroli ruchu materiałów w magazynach ze względu na wielkość wymaganego zapasu lub jego nadmiar w stosunku do bieżących potrzeb produkcji. N.z.m. wyrażona w jednostkach pieniężnych jest wartością średniego zapasu wyrażonego w jednostkach fizycznych. N.z.m. w ujęciu wartościowym stanowi podstawę kontroli zaangażowania środków obrotowych w procesie produkcji.