Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 5, 2017 in Ekonomia |

Infrastruktura

Infrastruktura, urządzenia i instytucje niezbędne do zapewnienia należytego funkcjonowania działów gospodarki. I. ekonomiczna (nazywana niekiedy techniczno-ekonomiczną lub techniczną) — urządzenia w dziedzinie transportu, komunikacji, energetyki, irygacji, melioracji itp. I. społeczna — urządzenia i instytucje w dziedzinie prawa, bezpieczeństwa, kształcenia i oświaty itp. Usługi świadczone przez i. mają doniosłe znaczenie dla rozwoju ekonomicznego: ułatwiają i warunkują wiele różnorodnych form działalności gospodarczej; usługi te nie mogą być importowane i wskutek tego muszą być tworzone w kraju. Nakłady inwestycyjne mające służyć tworzeniu lub rozbudowie i. nie przysparzają bezpośrednio zysku kapitalistycznego, w związku z czym ponoszone są zwykle przez instytucje publiczne. Inwestycje te nie mogą być dokonywane stopniowo, lecz jedynie w większych partiach, a okres ich „dojrzewania” Jest długi. Pewien stopień rozwoju i. jest niezbędny do tego, aby bezpośrednio produkcyjne inwestycje mogły być podejmowane i były rentowne.