Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 8, 2017 in Ekonomia |

Rynkowa równowaga

Rynkowa równowaga, wzajemny stosunek podaży, popytu, cen i dochodów, zakładający zrównoważenie podaży z popytem; jest opisem pewnego stanu rzeczy, nie zaś narzędziem analitycznym, czyli szczególną formą abstrakcji zastosowaną do badań ekonomicznych. Charakterystyczną cechą r.r. jest jej kształtowanie się w procesie wzajemnego oddziaływania na siebie wielkiej liczby podmiotów gospodarujących na różnych szczeblach hierarchii gospodarczej; zakłada zatem zrównoważenie i uzgodnienie ze sobą działalności ekonomicznej poszczególnych wytwórców i konsumentów, jak również państwa i jego organów gospodarczych (równowaga bilansowa gospodarki narodowej, równowaga budżetowa itd.). R.r. jest kategorią gospodarki towarowej. R.r. występuje zarówno w krótkich, jak i długich okresach; w okresach krótkich (np. w dniu targowym) polega na zrównaniu popytu i podaży za pomocą mechanizmu cen, w okresach długich jako zasadniczy czynnik równoważący rynek występują zmiany w rozmiarach podaży (prawo podaży i popytu).