Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 8, 2017 in Ekonomia |

Syngykat

Syngykat (konsorcjum), przejściowe zrzeszenie kupców, mające na celu dokonanie na wspólny rachunek operacji handlowej lub pieniężnej na wielką skalę (najczęściej emisji akcji lub obligacji), wymagającej nakładu kapitału przekraczającego możliwości finansowe jednego przedsiębiorcy; występuje najczęściej w bankowości. Głównego członka s. określa się mianem kierownika; prowadzi on rozliczenia z członkami konsorcjum. Z punktu widzenia prawnego s. jest rodzajem spółki okolicznościowej. W niektórych krajach pod pojęciem s. rozumie się organizację przedsiębiorstw typu kartelowego.