Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 5, 2017 in Ekonomia |

Kabotaż

Kabotaż: 1. morska żegluga przybrzeżna; 2. przewóz między portami jednego państwa z podziałem na k. wielki przez morza i oceany (np. Leningrad— Władywostok) i k. mały przeważnie w obrębie jednego morza (np. Gdańsk— Szczecin). Państwa na ogół zastrzegają sobie k. między swoimi portami dla własnej bandery.